Metaaldetectie, een leuke hobby

Dit artikel gaat over metaaldetectie. We gaan hier niet op de professionele toepassingen daarvan. We richten ons hier op de hobbyisten die met een draagbare metaaldetector op pad gaan met de hoop interessante voorwerpen in de grond te ontdekken.

Hoe werkt een metaaldetector?

Een metaaldetector werkt met een elektromagnetisch veld. Om dat op te opwekken, heeft de detector een batterij of accu nodig. Als er metalen voorwerpen binnen het genoemde veld komen, dan wordt het veld daardoor beïnvloedt. Dat resulteert in de verandering van een geluidssignaal en/of nummer op een beeldschermpje.

Erfgoedwet

Je kunt niet zomaar gaan detecteren en meenemen wat je vindt. Je zal de Erfgoedwet in acht moeten nemen. Die stelt dat je met een metaaldetector archeologische voorwerpen mag opsporen en opgraven tot een diepte van minder dan 30 cm onder het maaiveld. Maar er zijn enige uitzonderingen, waar je in geen geval mag graven. Die zijn:

 • Op een archeologisch rijksmonument, of provinciaal of gemeentelijk monument.
 • Daar waar een opgraving plaatsvindt door een universiteit of certificaathouder.
 • Op gemeentelijke gronden waar de gemeente dat heeft bepaald.

De uitzonderingen gelden voor gronden, maar niet voor het water. Als je in het water met een metaaldetector wat vindt, dan wordt dat beschouwd als een archeologische toevalsvondst.

Geschiedenis

Je kunt natuurlijk lukraak gaan zoeken met een metaaldetector, vanzelfsprekend met toestemming van de landeigenaar, maar dan is de kans vrij klein dat je iets echt waardevols vindt. Daarom is het zinvol om je verdiepen in de geschiedenis van een landgoed. Waar werd dat vroeger voor gebruikt? Werd er op plaatsen handel gedreven of woonden daar ooit mensen? Oude kaarten en die combineren met Google Earth kan heel nuttig zijn.

Indeling van zoekers

De hobbyisten die met een metaaldetector op pad gaan om interessante voorwerpen te zoeken, kunnen worden ingedeeld als volgt:

 • Strandzoekers
  Dit is een van de meest bekende vormen. Vondsten bestaan doorgaans uit sieraden en kleingeld die badgasten hebben verloren.
 • Akkerzoekers
  Daar waar vroeger stadsafval op een akker is gestort, heb je een kans dat je er oude gebruiksvoorwerpen vindt, en eventueel muntjes.
 • Miltariazoekers
  Dit zijn zoekers de op zoek gaan naar oude slagvelden en daar zoeken naar militaire objecten.
 • Stortzoekers
  Stortzoekers speuren plaatsen af waar grond is gestort, die afkomstig is van opgravingsgebieden of bouwputten.
 • Schatzoekers
  De meeste zoekers zijn hobbyisten. Zij zoeken om interessante bodemvondsten te vinden en niet zozeer om het geld. Voor de mensen die het wel doen om geldelijk gewin, worden schatzoekers genoemd. Ze zoeken waardevolle voorwerpen, om die te kunnen verkopen. Die begeven wel eens op terreinen waarvan het verboden is om opgravingen te doen.