Waarom wordt een bouwkundige keuring steevast aangeraden?

We zullen je ongetwijfeld niets nieuws vertellen wanneer we zeggen dat er met het aankopen van een woning een aardig bedrag is gemoeid. Voor heel wat mensen geldt dan ook dat ze eerst een significant deel van hun leven moeten sparen voordat ze in staat zijn om vastgoed aan te kunnen kopen. Het laatste wat je dan wil is risico’s nemen wanneer dat moment zich eindelijk aandient. Omwille van deze reden is het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring een absolute aanrader. Een dergelijke keuring controleert het pand van boven tot onder en geeft je een goede indruk van wat je nu precies gaat aankopen. Wil je hier graag meer over ontdekken? Lees dan snel verder!

Welke zaken worden gecontroleerd tijdens een bouwkundige keuring?

Op het ogenblik dat er een bouwkundige keuring wordt uitgevoerd worden er eigenlijk twee verschillende zaken gecontroleerd. In eerste instantie vindt er een visuele controle plaats welke duidelijk moet maken of er ergens in de woning sprake is van een probleem of niet. Deze controle houdt onder meer rekening met bijvoorbeeld het ontstaan van vochtschade welke kan zorgen voor aanzienlijke problemen. Dat is echter nog niet alles. Minstens even belangrijk is de controle die wordt uitgevoerd met het oog op de onderhoudsstaat van het pand. Met andere woorden, werd het pand altijd correct onderhouden of zijn bepaalde onderdelen verouderd? Dit is belangrijk om te weten omdat je hierdoor in no time met extra kosten kan worden geconfronteerd.

Wat is een bouwkundig rapport?

Nadat er een bouwkundige keuring is uitgevoerd worden de bevindingen van de vakman opgenomen in een zogenaamd bouwkundig rapport. Dat rapport zal vervolgens aan jou worden overhandigd. Dit kan een bijzonder belangrijk document blijken te zijn. Dit eigenlijk omwille van diverse redenen:

  1. Het vormt een uitstekend document dat je kan helpen bij de onderhandelingen;
  2. Je weet precies met welke kosten je op korte termijn nog rekening moet houden;

Een bouwkundig rapport is iets wat vroeger vaak ontbrak wanneer mensen de keuze maakten om een woning aan te kopen. Dat zorgde er niet zelden voor dat ze met verschillende vervelende problemen werden geconfronteerd. In het meest extreme geval konden deze problemen uiteindelijk leiden tot aanzienlijke financiële verliezen. Zorg er dus voor dat dit jou niet overkomt en schakel altijd een expert in om een bouwkundige inspectie te laten uitvoeren voordat je vastgoed gaat kopen.

Wat zijn de kosten van een bouwkundige keuring?

Het spreekt voor zich dat de expert een bouwkundige keuring niet zomaar gratis zal uitvoeren. Je zal voor een dergelijk onderzoek dan ook altijd een bepaald budget moeten voorzien. Wat dit betreft kan je rekening houden met een bedrag variërend van 200 tot 700 euro. De exacte kosten die je zal moeten betalen zijn in de praktijk steevast afhankelijk van de omvang van het vastgoed waarover je beschikt. Met andere woorden, des te groter het vastgoed is en des te meer tijd de keuring dus met andere woorden in beslag neemt, des te hoger ook het prijskaartje voor de keuring zal uitvallen. Echter beschik je met een bouwkundig rapport wel altijd over een uitstekend onderhandelingsmiddel waardoor het de kostprijs absoluut meer dan waard is.