Hoe waardevol is de inhoud van een bouwrapport?

Het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring is natuurlijk nog maar één ding. Uiteindelijk is het namelijk zo dat de bevindingen natuurlijk ook zullen moeten worden opgenomen in een bepaald document. Je wil er namelijk wel zeker van zijn dat je de bevindingen van de inspecteur kan gebruiken tijdens de onderhandelingen. Omwille van deze reden wordt er na het uitvoeren van een keuring of inspectie altijd een zogenaamd bouwrapport opgemaakt. Wil jij ook graag ontdekken hoe waardevol een dergelijk document voor jou nu precies kan zijn? Lees dan vooral snel verder!

Wat is een bouwrapport precies?

Laat ons in eerste instantie vooral even kijken naar wat een bouwrapport nu precies is. Het gaat hierbij om een document waarin duidelijke de bevindingen staan te lezen van de inspecteur. Tijdens een controle van het pand worden alle verschillende onderdelen grondig bekeken. Dit geldt voor elke ruimte, gaande van de kelder helemaal tot aan de zolder. Belangrijk om rekening mee te houden is dat er uitsluitend sprake is van een visuele controle. Dit betekent dat er niet kan worden gegarandeerd dat elke mogelijke schade wordt ontdekt. Bepaalde schade die visueel niet of moeilijk waar te nemen is kan dus alsnog aan het zicht onttrokken blijven. Een bouwrapport bestaat eigenlijk uit twee verschillende onderdelen. Concreet gaat het daarbij om de volgende informatie:

  1. Informatie over de vastgestelde schade;
  2. Informatie over het onderhoud van het pand in kwestie;

Doordat het bouwrapport bestaat uit deze verschillende onderdelen slaagt ze erin om je een zeer realistisch beeld te schetsen van de mogelijke extra kosten waarmee je kan worden geconfronteerd. Het gaat hierbij dan niet louter en alleen om de kosten voor het oplossen van bepaalde schade. Wat namelijk bovendien ook te denken van de kosten die moeten worden gemaakt met betrekking tot het achterstallige onderhoud van het pand? In ieder geval blijkt hier nog maar eens de niet tegensprekelijke waarde uit waar een bouwkundig rapport als document over beschikt.

Hoe kan een bouwrapport in de praktijk worden gebruikt?

Een bouwkundig rapport wordt opgesteld na een bouwtechnische keuring en bevat duidelijk heel wat waardevolle informatie. Voor heel wat mensen is het echter niet meteen duidelijk hoe ze dat rapport nu precies kunnen gebruiken. Nochtans is dit helemaal niet zo moeilijk. Het bouwrapport is eigenlijk een interessant document om de aankoopwaarde van het pand dat je wenst te kopen te kunnen drukken. Voor heel wat mensen die voor het eerst investeren in vastgoed geldt dat ze een veel te hoog bedrag betalen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het bouwtechnisch onderzoek kan helpen om dat probleem te voorkomen.

Wordt er in het bouwrapport aangegeven dat er op korte termijn nog sprake is van bijvoorbeeld 10.000 euro aan extra kosten? Dan zijn dat kosten waar je uiteraard rekening mee zal willen houden. Wanneer deze kosten niet meegenomen zijn in de oorspronkelijke calculatie voor de waarde van de woning is dat een uitstekend drukmiddel. Het bod dat je als potentiële koper in dit geval kan doen kan op deze manier dan ook al snel met 10.000 euro worden verlaagd. Dat maakt toch direct een behoorlijk verschil. Dit maakt meteen het niet te onderschatten belang van dit rapport duidelijk.